Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Ispod Kačketa
Unavailable
Ispod Kačketa
Unavailable
Ispod Kačketa
Ebook177 pages2 hours

Ispod Kačketa

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Knjiga Dragoslava Simića „Ispod kačketa“ је 10 odabranih kratkih priča iz „Usmene istorije dvadesetog veka“, najbolje je definisana ovim motom Ive Andrića iz njegovog dela „Alipaša“. “Slušam ga dugo i pažljivo, samo mi ponekad dođe da mu upadnem u reč i da mu kažem šta ja mislim o tome. Da, dođe mi da to učinim, ali neću mu kazati ništa, jer ja ničiju priču ne prekidam i nikog ne ispravljam, ponajmanje stradalnika koji priča o svom stradanju. I kud bih ja došao kad bih to činio. Onda priče ne bi ni bilo. A svaka priča je, na svoj način, i u određenom trenutku, iskrena i istinita, a kao takvu treba je saslušati i primiti...“ Usmenu istoriju"kod nas je prvi snimio Vuk Karadžić olovkom i mastilom. Iskusni radio novinar Dragoslav Simić čini ga modernom tehnologijom, mikrofonom. U svojoj knjizi napravio je sjajan izbor iz svoje bogate zaostavštine radijskih govornih-emisija "Govori da bih te video." Srećom - sačuvao je one istorijske snimke mnogih priča naših poznatih, ponekad zaboravljenih, a često i prilično skromnih likova, koje su sada, u knjizi, postale opipljiva iskustva koja pokrivaju deo 20. veka. Ova priznanja ispričana su živim jezikom, autentičnim dijalektima i iskrenim motivima, pa se knjiga može čitati i slušati, jer je zasnovana na Simićevoj multimedijalnoj stranici Audio i foto arhiv SIMIĆ www.audioifotoarhiv.com . Pošto nema nebitnog svedočenja, nema malih priča - svako sećanje je dragulj, bilo da ispunjava vakuum u našem znanju o velikim ličnostima i istorijskim događajima, ili nam otkriva intimne, emocionalno obojene i neponovljive, obične trenutke života.LanguageСрпски језик
Release dateFeb 23, 2020
Unavailable
Ispod Kačketa

Related to Ispod Kačketa

Related ebooks

Reviews for Ispod Kačketa

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words