Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Scrum si cenusa
Unavailable
Scrum si cenusa
Unavailable
Scrum si cenusa
Ebook136 pages2 hours

Scrum si cenusa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Mulți tineri consumă droguri convinși fiind că vor ajunge într-un paradis unde timpul nu mai contează. Din nefericire, destinul lor este schimbat de la bun început. Lucia este unul dintre ei. Cade pradă acestui flagel năprasnic, renunță prea ușor la singurul prieten adevărat din copilărie, la iubitul ei de mai târziu, iar cariera îi este zilnic amenințată. Pe măsura trecerii timpului, întunericul devine din ce în ce mai de nepătruns, deși dorința de a scăpa din cercul vicios în care a intrat devine tot mai puternică. Va reuși ea să revină la prima dragoste? Va reuși să scape de această boală și să revină la viața normală? O veți descoperi pe adevărata Lucia și drumul ei încâlcit, doar dacă citiți această carte.

LanguageRomână
PublisherStan Coviltir
Release dateFeb 24, 2020
ISBN9781393851899
Unavailable
Scrum si cenusa
Author

Stan Coviltir

Autorul s-a născut în vremea comunismului în România, într-un sat mic din regiunea Vrancea, unde a și urmat școala generală. După absolvirea liceului, urmează cursurile Academiei Navale din Constanta, oraș în care locuiește și astăzi. I-a plăcut să citească mult, deseori furișându-se de privirile iscoditoare ale mamei, în încercarea de a dezlega singur enigma existenței unei lumi pe care nu o văzuse vreodată. Câțiva ani mai târziu, visul de a cunoaște lumea liberă, devine o realitate. Apoi, marea devine cea de-a doua soție, ea fiind cea care i-a cristalizat firea romantică, sensibilă, emoțională și sentimentală, dar care l-a făcut să fie în același timp un om echilibrat,  încrezător și stăpân pe sine.

Related to Scrum si cenusa

Related ebooks

Performing Arts For You