Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ultima Noapte la Auschwitz
Ultima Noapte la Auschwitz
Ultima Noapte la Auschwitz
Ebook296 pages5 hours

Ultima Noapte la Auschwitz

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În toamna anului 1944, un tânăr profesor de istorie antică din Viena este încărcat într-un tren de marfă, alături de mii de alţi condamnaţi şi deportat la Auschwitz.


Pentru a evada, are la dispoziţie doar câteva săptămâni, până când foametea îi va întuneca judecata, pînă ce trupul său va fi prea slăbit pentru a mai putea lupta.


Va reuşi el oare?! Deznodământul romanului este neaşteptat şi şocant...


Inspirat din fapte reale, "Ultima noapte la Auschwitz" este un thriller istoric captivant şi înspăimântător, care redă magistral încleştarea oarbă, mutilantă, între fiinţe dezumanizate, îndoctrinate şi victimele lor lipsite de apărare.


Cosmin BAIU este autorul mai multor cărți cu caracter științific/dezvoltare personală si de ficțiune. Dintre acestea, reamintim:


1. Romanul horror "Interviul", Editura Neverland 2019


2. Analiza Financiară pe Înțelesul Tuturor, vol 1 si 2, Editura Evrika Publishing, 2018, 2019


3. Romanul "Aventurile lui Fram la Polul Nord", Editura Neverland, 2018.  


4. Ciclul de nuvele si povestiri "La miezul noptii", disponibil exclusiv digital, ce contine nuvelele: Pandemie, Lumea Gandacilor, Monstrul, Calator in noapte.


Acestea sunt disponibile în format digital- în magazinele online, dar și tipărite- in librarii.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateFeb 11, 2020
Ultima Noapte la Auschwitz
Read preview

Read more from Cosmin Baiu

Related to Ultima Noapte la Auschwitz

Related ebooks

World War II Fiction For You

View More