Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Călătoria lui Israel
Călătoria lui Israel
Călătoria lui Israel
Ebook459 pages8 hours

Călătoria lui Israel

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Studiul călătoriei lui Israel din Egipt către Țara Promisă constituie o imagine a progresului spiritual al unui credincios, de la statutul de nou-născut în Hristos, până ajunge să devină părinte spiritual în credință. Dr. Bailey vă va purta într-o călătorie unde veți primi chei pentru a atinge înălțimi și mai mari în relația voastră cu Hristos, până când veți urca pe muntele spiritual al Sionului, și veți putea spune împreună cu apostolul Pavel: “aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.
LanguageRomână
Release dateJan 17, 2020
ISBN9781596651913
Călătoria lui Israel

Read more from Dr. Brian J. Bailey

Related to Călătoria lui Israel

Related ebooks