Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Am întâlnit proști fericiți, sau Nobila artă a hoției
Am întâlnit proști fericiți, sau Nobila artă a hoției
Am întâlnit proști fericiți, sau Nobila artă a hoției
Ebook603 pages7 hours

Am întâlnit proști fericiți, sau Nobila artă a hoției

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

A scrie cărţi umoristice nu este un lucru prea uşor, în această lume tristă şi veselă în acelaşi timp... Şi nu numai atât. Este ceva obositor şi periculos... Este ciudat, dar adevărat... Şi este dureros atunci când umorul se confundă cu calomnia, cu invectiva sau cu batjocura mai cu seamă în zilele noastre când lumea este tot mai violentă, mai susceptibilă sau mai nervoasă...
Cu toate acestea, în orice activitate există tot felul de riscuri, mai mici sau mai mari... Mi-am asumat aşadar riscul de a scrie această carte... Să vedem ce va fi... Oricum nu sunt decât două posibilităţi: nu va fi nimic sau dimpotrivă, va fi ceva... Ce anume ? În acest moment, nu ştiu... Şi, în definitiv, puţin îmi pasă...

LanguageRomână
Release dateDec 22, 2019
ISBN9780463169285
Am întâlnit proști fericiți, sau Nobila artă a hoției

Read more from Constantin M. N. Borcia

Related to Am întâlnit proști fericiți, sau Nobila artă a hoției

Related ebooks