Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Percepția (mea) este realitate
Unavailable
Percepția (mea) este realitate
Unavailable
Percepția (mea) este realitate
Ebook370 pages8 hours

Percepția (mea) este realitate

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Prezenta lucrare, despre care aș îndrăzni să spun că ar avea dificultăți în a trece drept literatură și dacă ar rămâne ultima carte din lume, se visează un amalgam de satiră și comentariu social, se imaginează un amestec de umor și ironie, se vede pe sine o combinație de caterincă și miștouri și se prea poate să fie o porcărie de dimensiuni incomensurabile.

Vă ofer spre explorare și devorare o carte menită să facă lumea să râdă, nu să fie de râsul lumii, ticsită cu analogii și cu mici paranteze, impregnată cu aluzii și referințe mai mult sau mai puțin obscure și îmbuibată cu glume condimentate nici prea-prea, nici foarte-foarte.

Din cauza mostrelor de limbaj licențios și a conținutul explicit, această carte este interzisă minorilor.

LanguageRomână
Release dateDec 20, 2019
ISBN9780463752913
Unavailable
Percepția (mea) este realitate
Author

Ștefan Velicu

Fost copil, fost elev, fost student, fost gherlan de birou, fost om care înțelegea mai nimic despre nimic, actualmente foarte multe lucruri pentru suficient de mulți oameni.

Related to Percepția (mea) este realitate

Related ebooks

Humor & Satire For You