Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Un mesaj pentru vremurile noastre: Epistolele I și II către Tesaloniceni
Un mesaj pentru vremurile noastre: Epistolele I și II către Tesaloniceni
Un mesaj pentru vremurile noastre: Epistolele I și II către Tesaloniceni
Ebook245 pages3 hours

Un mesaj pentru vremurile noastre: Epistolele I și II către Tesaloniceni

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Epistolele I și II către Tesaloniceni: Un mesaj pentru vremurile noastre este un comentariu complet, verset cu verset, al epistolei lui Pavel către biserica din Tesalonic. Rev. Caram intră în detaliu privitor la luptele și greutățile cu care s-a confruntat biserica în timpul Imperiului Roman, cât și mesajele contradictorii despre cea de-a doua venire a Domnului Isus Hristos, care circulau prin biserici. Această carte vă va oferi sfaturi practice despre cum ne putem pregăti pentru a-L întâlni pe Domnul, atunci când va reveni.
LanguageRomână
Release dateNov 15, 2019
ISBN9781596659810
Un mesaj pentru vremurile noastre: Epistolele I și II către Tesaloniceni
Read preview

Read more from Rev. Daniel G. Caram

Related to Un mesaj pentru vremurile noastre

Related ebooks

Books Recommended For You