Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dictionar de Adevaruri
Dictionar de Adevaruri
Dictionar de Adevaruri
Ebook82 pages20 minutes

Dictionar de Adevaruri

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Adevărurile sunt periculoase, luate prea în serios dăunează grav sănătății, așa că, folosiți-le cu precauție!

Această carte conține adevăruri, neadevăruri, jumătăți de adevăr, aiureli, ironii și clișee.

LanguageRomână
PublisherViorel Moraru
Release dateNov 6, 2019
ISBN9781393189954
Dictionar de Adevaruri
Read preview
Author

Viorel Moraru

Viorel Moraru was born and raised in Romania. He has a Master's degree in History, received from Valahia University of Targoviste. His works are based on Thracian religion, history, fantasy, horror, and fairytales. 

Read more from Viorel Moraru

Related to Dictionar de Adevaruri

Related ebooks

Books Recommended For You