Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ajută-mă să nu dispar
Ajută-mă să nu dispar
Ajută-mă să nu dispar
Ebook152 pages2 hours

Ajută-mă să nu dispar

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

În noaptea aceea, în acea primă noapte, m-a strîns în brațe spasmodic. Eram ca două ființe care se îneacă și se agață una de cealaltă ca să se salveze. Trebuie că asta făceam, fiecare avea nevoie de celălalt ca să nu cadă în propriul hău și să dispară. Ajută-mă să nu dispar. În mintea mea se făcuse întuneric, un întuneric bun și nu-mi mai era frică de el. Nu trebuia să adormim. Trebuia să rămînem treji, pînă la capătul celălalt al nopții. Dar corpurile deveneau tot mai grele. Nu trebuia să alunecăm în somn, nu trebuia să adormim, cine iubește nu doarme, tresăream, iar ziua părea tot mai departe, tot mai lipsită de strălucire. Ce ar fi putut aduce, cînd noaptea adusese deja totul, o iubire proaspătă ca un leș cald?

LanguageRomână
PublisherHerg Benet
Release dateOct 15, 2019
ISBN9786067632590
Ajută-mă să nu dispar
Read preview

Read more from Petronela Rotar

Related to Ajută-mă să nu dispar

Related ebooks

Books Recommended For You