Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Puiul de cuc
Puiul de cuc
Puiul de cuc
Ebook162 pages2 hours

Puiul de cuc

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Niciun om nu era sortit unei vieți vitrege mai mult decât Stela, puiul de cuc. Copilă orfană, învățată cu munca de mică, Stela nu a știut niciodată să spună nu. Ajuta pe toată lumea.

Atunci când femeia care o hrănea moare, Stela se vede nevoită să ia viața în piept și să își găsescă un loc al ei. Are 17 ani și tot trecutul o trage înapoi.

Drumul ei se împletește cu cel al noului boier din sat, un tânăr care are ca și ea sufletul plin de idealuri și dorințe.

Dar deși sunt multe ațele care îi leagă, parcă și mai multe sunt cele care îi despart. Doar nu se cade ca Stela, puiul de cuc, să stea în rând cu oamenii liberi și cinstiți și cu atât mai mult de-a dreapta boierului...

LanguageRomână
PublisherAndreea Albu
Release dateOct 11, 2019
ISBN9781393616467
Puiul de cuc

Read more from Andreea Albu

Related to Puiul de cuc

Related ebooks

Romance For You