Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Babaház: Kúnos László fordítása
Babaház: Kúnos László fordítása
Babaház: Kúnos László fordítása
Ebook195 pages2 hours

Babaház: Kúnos László fordítása

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

„A pózok, szerepek és titkok világában a beszéd mindig többértelmű, a kimondott szó mást jelent annak, aki mondja, és mást annak, aki hallgatja. Helmer, Nóra és Rank hármas jeleneteiben a mondatoknak sokszor három jelentésük van. Mint az operai tercettekben, ennek a polifóniának az igazi haszonélvezője a néző vagy az olvasó, aki egyszerre hallja és érti a három hangot, és élvezi a harmónia és a diszharmónia hullámzását.”
Kúnos László

LanguageMagyar
PublisherMagvető
Release dateOct 2, 2019
ISBN9789631439533
Babaház: Kúnos László fordítása
Author

Henrik Ibsen

Henrik Ibsen (1828-1906) was a Norwegian playwright who thrived during the late nineteenth century. He began his professional career at age 15 as a pharmacist’s apprentice. He would spend his free time writing plays, publishing his first work Catilina in 1850, followed by The Burial Mound that same year. He eventually earned a position as a theatre director and began producing his own material. Ibsen’s prolific catalogue is noted for depicting modern and real topics. His major titles include Brand, Peer Gynt and Hedda Gabler.

Read more from Henrik Ibsen

Related to Babaház

Related ebooks