Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Fogd a képet és fuss!
Unavailable
Fogd a képet és fuss!
Unavailable
Fogd a képet és fuss!
Ebook144 pages2 hours

Fogd a képet és fuss!

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Hírhedt az érzéketlenségéről Alessandro di Sione, de még ő sem tudja megtagadni nagyapja utolsó kívánságát. Az öregúr minden vágya, hogy visszakapjon egy régi festményt, amelynek sorsát királyi botrányok övezik. Csakhogy a célhoz Gabriella hercegnőn keresztül vezet az út. A titokzatos műtárgy utáni hajsza közben a lány szívében leküzdhetetlen vonzalom ébred a férfi iránt, akit a múlt démonjai gyötörnek. Alex ugyanis meg van győződve arról, hogy az ereiben folyó Di Sione-vér romlottá teszi. Lehet, hogy a szerelem jelentheti számára a megváltást?

LanguageMagyar
Release dateOct 2, 2019
ISBN9789634486299
Unavailable
Fogd a képet és fuss!
Author

Maisey Yates

Maisey Yates is the New York Times bestselling author of over one hundred romance novels. An avid knitter with a dangerous yarn addiction and an aversion to housework, Maisey lives with her husband and three kids in rural Oregon. She believes the trek she makes to her coffee maker each morning is a true example of her pioneer spirit. Find out more about Maisey’s books on her website: www.maiseyyates.com, or fine her on Facebook, Instagram or TikTok by searching her name.

Related to Fogd a képet és fuss!

Reviews for Fogd a képet és fuss!

Rating: 3.6 out of 5 stars
3.5/5

5 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words