Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Magas labda; A szomszéd kertje; Készséges szomszéd
Unavailable
Magas labda; A szomszéd kertje; Készséges szomszéd
Unavailable
Magas labda; A szomszéd kertje; Készséges szomszéd
Ebook438 pages5 hours

Magas labda; A szomszéd kertje; Készséges szomszéd

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Liz Fielding: Magas labda
A kétgyermekes Stacey listát készít, mihez is kezdjen az életével. Az első pont: „Lefeküdni Nash Gallagherrel, mielőtt elutazna.” Az asszony már három éve özvegy, és a világjáró botanikus nagyon emlékezteti elhunyt férjére, vagyis tudja, mit várhat tőle. Csakhogy a külső nem minden, és amint teljesül az első pont, már nem tudja elképzelni az életét a férfi nélkül…

Katherine Garbera: A szomszéd kertje
A sikeres építési vállalkozó Rafe, aki mellesleg megrögzött agglegény, egy napon arra ébred, hogy egy kisfiú áll az ajtaja előtt. A szemközti házból jött gyerek a segítségét kéri: édesanyja beszorult a fürdőszobába. A visszahúzódó, emberkerülő férfi eleinte csak kötelességtudatból segít a bajba jutott szomszédasszonynak, aztán egyre közelebb kerül hozzá és a fiához…

Suzannah Davis: A készséges szomszéd
Gabe Thornton modora szinte az őrületbe kergeti Sarah Annt, mégis megkéri, vegye őt feleségül – haldokló nagyapja kedvéért, aki végre biztos kezekben akarja tudni egyetlen unokája sorsát. Persze nem valódi házasságra gondol, és nem is rajta múlik, hogy a gyors kórházi esküvő valódira sikeredik. Ám egyszer csak ott áll egy törvényes férjjel a nyakán, akibe váratlanul és azonnal beleszeret…
LanguageMagyar
Release dateOct 2, 2019
ISBN9789634486640
Unavailable
Magas labda; A szomszéd kertje; Készséges szomszéd

Related to Magas labda; A szomszéd kertje; Készséges szomszéd

Related ebooks

Reviews for Magas labda; A szomszéd kertje; Készséges szomszéd

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words