Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Túl minden határon; Fékezhetetlen fantázia; Függetlenül a görögtől
Unavailable
Túl minden határon; Fékezhetetlen fantázia; Függetlenül a görögtől
Unavailable
Túl minden határon; Fékezhetetlen fantázia; Függetlenül a görögtől
Ebook428 pages5 hours

Túl minden határon; Fékezhetetlen fantázia; Függetlenül a görögtől

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Katherine Garbera: Túl minden határon
Isabelle Wolsten pokoli keményen megküzdött azért, hogy egyike lehessen azoknak az űrhajósoknak, akik közül egy maroknyian részt vehetnek a Kronosz-küldetésen, melynek célja egy bázis létrehozása félúton a Föld és a Mars között. Nem engedheti meg magának, hogy a csapattársa, Antonio „Playboy” Curzon elterelje a figyelmét széles vállával és izgató spanyol akcentusával. Csakhogy Antonio egyetlen csókjával képes elérni, hogy a szenvedélyük átlépjen minden határt…

Anne Marsh: Fékezhetetlen fantázia
Levi Brandon nehéz feladat előtt áll: el kell mondania Ashley Dixonnek, hogy legutóbbi bevetésük során kötött álházasságuk valójában teljesen hiteles. Hogy elrendezzék a dolgokat, vissza kell menniük Fantasy Islandre, ahol játékból fogadást kötnek. Egy hét szex nélkül – Levinak ennyit kell kibírnia, csakhogy ez képtelenség egy olyan csodás testű nő mellett, mint Ashley…

Sarah Morgan: Függetlenül a görögtől
Angelos Zouvelekis görög milliárdos betuszkolja a nincstelen Chantalt az autójába, és elviszi a magánszigetére Görögországba. Mindezt azért, mert azt reméli, a szigeten lábadozó apja kedvére tesz, ha látja, hogy végre talált magának egy asszonyt. Ám az „asszony” még érintetlen, és nem is az az aranyásó, akinek elsőre gondolta…
LanguageMagyar
Release dateOct 2, 2019
ISBN9789634486589
Unavailable
Túl minden határon; Fékezhetetlen fantázia; Függetlenül a görögtől

Related to Túl minden határon; Fékezhetetlen fantázia; Függetlenül a görögtől

Related ebooks

Reviews for Túl minden határon; Fékezhetetlen fantázia; Függetlenül a görögtől

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words