Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Az elmúlt napok könyvesboltja
Unavailable
Az elmúlt napok könyvesboltja
Unavailable
Az elmúlt napok könyvesboltja
Ebook446 pages5 hours

Az elmúlt napok könyvesboltja

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

„Rendkívül szórakoztató... Egyszerre találós kérdés, rejtély, családi dráma és egy könyvesboltszerető ember álma, sőt még ennél is több." - Aimee Bender, A citromtorta különös szomorúsága szerzője.

Miranda Brooks sosem fogja elfelejteni a tizenkettedik születésnapját. Ekkor veszett össze ugyanis az anyja és az imádott nagybátyja, a különc Billy. A lánynak fogalma sincs arról, mi vezethetett a szóváltáshoz, amely végül mindent megváltoztatott.
Attól kezdve nem látta többé a nagybátyját, így sok-sok év múltán, Billy halálakor meglepődve értesül arról, hogy a férfi ráhagyta a Los Angeles-i könyvesboltját. Mirandának nemcsak a csőd szélén álló üzlet irányításával és a meglehetősen ellenséges boltvezetővel kell megbirkóznia, de a végére kell járnia a nagybátyja utolsó kincsvadászatának is. A férfi ugyanis nyomokat hagyott hátra számára a könyvesbolt polcain sorakozó könyvekben, amelyek révén nemcsak a férfi élettörténete tárul a lány elé, hanem az is, miért szakadt ketté a családja azon a végzetes születésnapon.
Amy Meyerson regénye lírai történet családról, szeretetről és a közösség gyógyító erejéről, valamint arról, hogyan formál minket a személyes történelmünk azzá, akik vagyunk.
LanguageMagyar
Release dateOct 2, 2019
ISBN9789634523369
Unavailable
Az elmúlt napok könyvesboltja

Related to Az elmúlt napok könyvesboltja

Related ebooks

Reviews for Az elmúlt napok könyvesboltja

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words