Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Egy hónap a paradicsomban
Unavailable
Egy hónap a paradicsomban
Unavailable
Egy hónap a paradicsomban
Ebook145 pages1 hour

Egy hónap a paradicsomban

Rating: 3.5 out of 5 stars

3.5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Szinte sokkolja a hír Addie-t, hogy a kaszinómágnás Marcus King egyetlen tollvonással megszünteti sikeres jótékonysági projektjének a támogatását. Kétségbeesésében telefont ragad, hogy öt év hallgatás után ismét szóba álljon a férfival – aki még mindig a férje! Az arrogáns, ám ellenállhatatlan Marcus váratlan ajánlattal áll elő. Ha a felesége hajlandó bepótolni elmaradt nászútjukat, kétszer annyi pénzt ad a hátrányos helyzetű gyerekek megsegítésére alapított tanodának, mint eddig. Így aztán Addie váratlanul egy kis karibi szigeten találja magát, kettesben azzal a férfival, akinek egyetlen érintése felkorbácsolja az érzékeit…

LanguageMagyar
Release dateOct 2, 2019
ISBN9789634486336
Unavailable
Egy hónap a paradicsomban

Related to Egy hónap a paradicsomban

Reviews for Egy hónap a paradicsomban

Rating: 3.3333333333333335 out of 5 stars
3.5/5

3 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words