Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Balada lui Brâncoveanu
Balada lui Brâncoveanu
Balada lui Brâncoveanu
Ebook42 pages23 minutes

Balada lui Brâncoveanu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Această lucrare conține o bandă desenată adaptată după un text cules de Vasile Alecsandri și un studiu istoric despre cele mai de seamă mărturii de la începutul secolului al XVIII-lea, în principal cele ale lui Andrea Memno și Anton Maria del Chiaro, care fac referire la viața și moartea voievodului Constantin Brâncoveanu.

 

Fragment: "Înainte de a se ridica securea asupra capului lor, fură întrebaţi dacă voiesc să se facă turci și atunci vor fi iertaţi. Glasul cel înăbușit de credinţă al bătrânului Brâncoveanu răsună și zise înspăimântat de această insultă: «Fiii mei! Iată, toate avuţiile și tot ce am avut am pierdut; să nu ne pierdem însă și sufletele! Staţi tare și bărbătește, dragii mei, și nu băgaţi seamă de moarte. Priviţi la Hristos Mântuitorul nostru câte a răbdat pentru noi și cu ce moarte de ocară a murit; credeţi tare întru Acesta și nu vă mișcaţi nici vă clătiţi din credinţa cea pravoslavnică pentru viaţa și lumea aceasta.» La aceste cuvinte, Ahmed se făcu ca un leu turbat…"

LanguageRomână
PublisherEditura Ler
Release dateOct 1, 2019
ISBN9786069487020
Balada lui Brâncoveanu
Author

Viorel Moraru

Viorel Moraru was born and raised in Romania. He has a Master's degree in History, received from Valahia University of Targoviste. His works are based on Thracian religion, history, fantasy, horror, and fairytales. 

Read more from Viorel Moraru

Related to Balada lui Brâncoveanu

Related ebooks

Reviews for Balada lui Brâncoveanu

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

5 ratings1 review

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words

  • Rating: 5 out of 5 stars
    5/5
    O frumoasa lectie de istorie prezentata intr-un mod inedit, potrivita atat pentru copii cat si pentru adulti.

Book preview

Balada lui Brâncoveanu - Viorel Moraru

Enjoying the preview?
Page 1 of 1