Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Analiza Financiara pe intelesul tuturor 2
Analiza Financiara pe intelesul tuturor 2
Analiza Financiara pe intelesul tuturor 2
Ebook391 pages7 hours

Analiza Financiara pe intelesul tuturor 2

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

TENTATIVE DE FRAUDA BANCARĂ


MANAGEMENTUL PERFORMANTEI ECHIPELOR DE VANZARI SI RISC


Ce este analiza financiara si care este filosofia din spatele acestei profesii?


Care sunt tehnicile de detectare timpurie a tentativelor de frauda bancara?


Care sunt cele 10 calități ale unui manager ideal si mai ales care sunt consecințele practicării unui management rudimentar sau psihopat?


Care sunt etapele pe care trebuie sa le urmeze un Director Comercial pentru a realiza performanță în numai 6 luni de la preluarea poziției?


Cum se conduce eficient o echipă din zona de Back-Office (Operațiuni, Risc, Financiar-Contabil)?


Acest volum își propune sa abordeze si sa răspundă la toate aceste întrebări, precum și la multe altele, folosind o abordare directă, pragmatică, orientată către rezultat:
• 10 Studii complexe de caz referitoare la fraude bancare, scrise sub forma unor povestiri polițiste “hard boiled”, în care abundă răsturnările de situație si umorul negru


• Zeci de exemple si studii de caz cu privire la managementul comercial, risc si executiv, rezultate direct din experiența autorului


• Tehnici si abordări manageriale eficace, ce garantează obținerea performanței în primele luni de la aplicare


COSMIN BAIU, MBA, are o experiență de peste 20 de ani in domeniul financiar-bancar, activând exclusiv în cadrul unor companii bancare de top la nivel european. A ocupat și ocupă multiple poziții de management executiv (Director Credite, Director Comercial Corporate & Retail, Director Executiv), fiind membru al mai multor Comitete de Credit. Multiplele sale experiențe din zone diferite, ce îmbină activitatea de analiză a riscului de credit cu activitatea de vânzare produse financiare retail și corporate, conducerea cu rezultate excepționale a unor echipe de mari dimensiuni, îi permit o viziune de ansamblu, unică, a lumii financiar-bancare.


Primul volum, intitulat „Analiza financiara pe înțelesul TUTUROR”, Editura Evrika 2018, a înregistrat vânzări record, atât in plan național, cât și internațional, fiind lecturată in primul rând de oameni de afaceri, ce își doresc sa înțeleagă mai bine resorturile intime ale situațiilor financiare, precum și îmbunătățirea dramatică a comunicării in relația cu Finanțatorii.

LanguageRomână
PublisherPublishdrive
Release dateSep 5, 2019
Analiza Financiara pe intelesul tuturor 2

Read more from Cosmin Baiu

Related to Analiza Financiara pe intelesul tuturor 2

Related ebooks

Sales & Selling For You

View More