Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Schimbați din slavă în slavă
Schimbați din slavă în slavă
Schimbați din slavă în slavă
Ebook127 pages1 hour

Schimbați din slavă în slavă

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Bunătatea lui Dumnezeu este cea care ne duce la pocăință, la schimbarea modului în care gândim și acționă. Totuși, tema pocăinței este adesea neglijată. Uneori, ea poate fi considerată un concept învechit sau una la care numai noii credincioși trebuie să mediteze. Dar, este posibil să neglijăm însăși cheia care ne va deschide spre înviorarea și spre slava lui Dumnezeu după care tânjim atât de mult? Ce se implică în adevărata pocăință? În acest studiu, autorul expune adevăruri din Sfintele Scripturi care sunt catalizatori în transformarea noastră pentru a deveni asemenea lui Cristos și ne duce spre maturitatea spirituală, bucurie și adevărata libertate.
LanguageRomână
Release dateSep 4, 2019
ISBN9781596659773
Schimbați din slavă în slavă

Read more from Rev. Robert A. Tucker

Related to Schimbați din slavă în slavă

Related ebooks

Christianity For You