Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Pași către creșterea spirituală
Pași către creșterea spirituală
Pași către creșterea spirituală
Ebook194 pages2 hours

Pași către creșterea spirituală

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

În mod normal, temeliile nu sunt vizibile; totuși, ele sunt cea mai importantă parte a oricărei clădiri. O clădire frumoasă cu o temelie șubredă nu poate trece de testul furtunilor. Ai tu o temelie spirituală puternică pe care se poate construi? Ajuți tu la formarea unei temelii spirituale puternice în alți credincioși? Descoperă mai mult în această carte pe măsură ce autorul expune chei practice pentru a fi înrădăcinat și întemeiat în Cristos.
LanguageRomână
Release dateSep 4, 2019
ISBN9781596659759
Pași către creșterea spirituală
Read preview

Related to Pași către creșterea spirituală

Related ebooks

Christianity For You