Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Urlet în tăcere_vol_1: volumul 1
Urlet în tăcere_vol_1: volumul 1
Urlet în tăcere_vol_1: volumul 1
Ebook223 pages3 hours

Urlet în tăcere_vol_1: volumul 1

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Fără să știe, Sara, o adolescentă a zilelor noastre, suferă de pe urma unor legăminte făcute în urmă cu 2000 de ani, când cea din care avea să se deschidă linia familiei lor, marea preoteasă a dacilor, jură să-și reîntâlnească iubirea pierdută. Este atrasă în jocuri periculoase a căror inițiere nu-i aparține, dar ale căror consecințe zguduie cu totul micul ei univers. Când violența îmbracă țesuturi umane, viața Sarei este salvată în mod misterios. Dar supraviețuirea vine cu un preț mult prea mare. Marina Neagu, cu stilul ei binecunoscut, pregătește cititorilor săi încă o poveste trăită cu sufletul la gură. De pe marginea prăpastiei, personajele îți vor da dependență și, la final, te vei trezi dorind mai mult.

LanguageRomână
Release dateAug 19, 2019
ISBN9786068862132
Urlet în tăcere_vol_1: volumul 1
Read preview

Read more from Marina Neagu

Related to Urlet în tăcere_vol_1

Titles in the series (2)

View More

Related ebooks

Fantasy For You