Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat
Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat
Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat
Ebook189 pages1 hour

Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Aktif berpersatuan bukan alasan untuk gagal dalam pelajaran. Memegang jawatan. Diminta menyelesaikan pelbagai tugasan. Dipundakkan dengan bermacam-macam taklifan. Namun semua itu tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk tidak berjaya dalam pelajaran.

Kerana kuncinya ialah 'pengurusan'.

Bagaimana kita membahagikan masa? Bagaimana kita menguruskan hak Tuhan, hak orang lain, hak agama, hak pelajaran dan juga hak kepada diri sendiri?

Perkara yang nampak seperti mustahil untuk diuruskan ini jika diurus dengan baik dan berstrategi mampu menambahkan kematangan kepada diri kita yang tidak dicapai oleh ramai orang di luar sana sebenarnya. Perkara ini yang akan dibincangkan dalam 'Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat'.

LanguageBahasa indonesia
Release dateAug 27, 2019
ISBN9781393984467
Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 Mesyuarat
Read preview

Related to Profilaksis

Related ebooks

Teaching Methods & Materials For You

View More

Reviews for Profilaksis

Rating: 5 out of 5 stars
5/5

1 rating0 reviews

What did you think?