Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Tapetul galben
Tapetul galben
Tapetul galben
Ebook35 pages27 minutes

Tapetul galben

Rating: 3 out of 5 stars

3/5

()

Read preview

About this ebook

de Charlotte Perkins Gilman, traducere de Nicolae Sfetcu

"Tapetul galben" este considerată o operă importantă a literaturii feministe americane. O femeie care suferă de o boală psihică este blocată într-o cameră de soțul ei din motive de sănătate mentală. Ea devine obsedată de tapetul galben al camerei.
Este vorba rolul femeilor în societate, nuvela ilustrând modul în care lipsa autonomiei femeilor este în detrimentul bunăstării lor mentale, emoționale și chiar fizice. "Tapetul galben" este în esență un răspuns la medicina care a încercat să vindece depresia printr-un "remediu de odihnă".

LanguageRomână
Release dateJul 22, 2019
ISBN9786060332473
Tapetul galben
Author

Nicolae Sfetcu

Owner and manager with MultiMedia SRL and MultiMedia Publishing House.Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)Member of Rotary Club Bucuresti AtheneumCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and SoftwareInitiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and TeleactivitiesMember of Internet SocietyInitiator, cofounder and ex-president of Romanian Teleworking SocietyCofounder and ex-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in RomaniaPhysicist engineer - Bachelor of Science (Physics, Major Nuclear Physics). Master of Philosophy.

Read more from Nicolae Sfetcu

Related to Tapetul galben

Related ebooks