Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Floarea din asfalt
Floarea din asfalt
Floarea din asfalt
Ebook766 pages15 hours

Floarea din asfalt

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

600 de pagini și un miliard de trăiri ce te vor purta într-o călătorie inițiatică prin toată lumea - din Europa până în America, de la Ibiza până în jungla amazoniană, din Cuba sau Hawaii până la Ierusalim, prin peste treizeci de țări ale lumii, pentru a îți reaminti apoi cât de frumos poate fi Acasă.

LanguageRomână
Release dateJun 19, 2019
ISBN9789730289695
Floarea din asfalt

Related to Floarea din asfalt

Related ebooks

Personal Memoirs For You