Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Călătoria
Călătoria
Călătoria
Ebook281 pages4 hours

Călătoria

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Nina Ceranu
„Un roman de-un realism cutremurător! Încărcătura pe care autoarea a dat-o cuvintelor îl face să fie artă. Dar şi eliberare. Povestea e paralela dintre lumi, trecute și viitoare. Mai autentic şi mai credibil nu ştiu cine ar fi făcut din propria durere o carte care va fi mărturie.”
Csaba Szabó
„Călătoria lui Lili Crăciun nu este una palpabilă, ca şi uterul personajului principal în mâna a multor medici şi asistente, ci una de o abstractitate foarte fină, având rădăcinile în năvodurile anxietăţii feminine – undeva la limita minunii de a da viaţă şi a iadului pruncuciderii („Ducându-mă cu gândul că iadul n-a fost niciodată în altă parte. A fost tot timpul aici, în noi”).
Ion Drăgușanul
„Excelent construită narativ, cu o simbolistică filosofică insinuată discret, ca şi coloristica metaforică a elegantei frazări, şi cu o vervă a epicului ascendentă, care ajunge la apogeu prin ţipătul vârstelor şi al cărţii: „Sunt liberă!”.
Dorian Obreja
„O călătorie ce nu trebuia făcută, dar o carte care trebuie citită. Cu siguranţă, călătoria personajului din cartea cu acest titlu, nu ar fi trebuit să aibă loc, asemenea întregului fenomen tragic ce a constituit o realitate a trecutului nu foarte îndepărtat şi a devenit un subiect prea puţin cunoscut şi încă mai puţin abordat în prezent. Experienţa dramatică a victimelor fenomenului amintit le face pe acestea să aibă nu doar dreptul, ci şi obligaţia de a se mărturisi”.
Doina Popescu
„Romanul de debut al scriitoarei Lili Crăciun decupează o secvență din viața unui cuplu din middle-class-ul românesc, la finele regimului comunist-ceaușist. O călătorie care te ține cu sufletul la gură, cu răsturnări de situații pe cât de neașteptate pe atât de verosimile totuși în logica acelui regim politic care, în situații de viață extreme, îi obliga pe indivizi sa ia decizii rapide, sub impulsul unui bine sau al unui rău crescut în ei parcă în mod natural”.
Leonard Relea
„Autoarea reușește să pună pe hârtie gânduri, sentimente, stări, cu atâta acuratețe și cu un fin simț al detaliului, încât par că sunt trăite chiar de către cititor. Nu aș vrea să știu ce ar simți o femeie, care a trecut prin situații identice, în momentul în care va citi cartea. Aș putea spune că e interzisă cardiacilor. Cele 300 de pagini ale romanului sunt un tur de forță prin memorie, o descătușare aproape violentă a amintirilor blocate zeci de ani în sertarele subconștientului”.
Eugenia Crainic
„Pe scurt, în cele șapte zile prin care ne poartă amintirile profesoarei Liana, se întâmplă lucruri care-i dau femeii viața peste cap, simțind mai mult decât în întreaga ei existență ce înseamnă să nu contezi, să fii victimă în adevăratul sens al cuvântului și să nu ai nicio putere în fața absurdului și a nedreptății. Liana, ca orice femeie pentru care contracepția era interzisă, iar avortul o infracțiune, trece prin situații și stări de infarct, suferind și umilindu-se peste puteri în lupta sa surdă cu sistemul care nu o lăsa să decidă asupra propriei sale existențe. Durere fizică și tortură psihică. Astfel s-ar putea descrie, în câteva cuvinte, romanul lui Lili Crăciun. O bucată de viață, așa cum a fost”.

LanguageRomână
PublisherLili Craciun
Release dateFeb 25, 2016
ISBN9781310484278
Călătoria
Read preview

Related to Călătoria

Related ebooks

Psychological Fiction For You

View More