Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Cireșe Dulci
Cireșe Dulci
Cireșe Dulci
Ebook354 pages6 hours

Cireșe Dulci

Rating: 1 out of 5 stars

1/5

()

Read preview

About this ebook

În romanul Cireșe Dulci se îmbină două dintre cele mai puternice esențe pe care ființa umană are șansa să le trăiască, reprezentate fiind de dragostea și erotismul dintre David Aziz și Ana. Între un bărbat și o femeie mereu vor exista scântei și reveniri, lacrimi și săruturi neașteptate sau promisiuni spectaculoase și despărțiri subite.

„Se priveau ca doi nebuni îndrăgostiți ce împart aceeași trăire și dorință. Respirau atât de zgomotos, iar în jurul lor domnea o liniște deplină. Puteai să-ți dai seama cu câtă ardoare se doresc unul pe celălalt numai după frunțile acoperite de stropi de sudoare sau ascultându-le inimile trepidând la cote înalte. Bărbatul îi desfăcu în grabă toții nasturii de la cămașă, o trase până o lipi de el și începu să îi sărute... ”

LanguageRomână
Release dateApr 18, 2019
ISBN9780463866436
Cireșe Dulci
Author

Alexandru Cristian

Young engineer and writer who follows his path.

Related to Cireșe Dulci

Related ebooks

Erotica For You