Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Ierarhia Nevoilor
Ierarhia Nevoilor
Ierarhia Nevoilor
Ebook325 pages5 hours

Ierarhia Nevoilor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Tot ceea ce faci în viață benevol sau obligatoriu o faci numai pentru a-ți îndeplini nevoile și menirile, naturale și artificiale. Și în felul acesta, prin identificarea și înțelegerea nevoilor tale și a ierarhiilor tale de nevoi, reușești să-ți conștientizezi viața, să-ți clasifici activitățile, să-ți controlezi și să-ți îmbunătățești gândurile, simțămintele, și comportamentul, reușind să-ți ierarhizezi și să-ți armonizezi nevoile și menirile, și deci reușind să-ți înțelegi, să-ți controlezi, și să-ți îndeplinești toate nevoile, menirile, cerințele, dorințele, gândurile, activitățile, și comportamentul, și deci toată viața. Dar totul este posibil numai dacă reușești să diferențiezi între nevoile tale naturale și cele artificiale.
Deoarece nevoile tale și îndeplinirile lor corespunzătoare nu sunt separate, opționale, sau la nimereală, prin plăcerile și constrângerile lor, ca să le decizi tu îndeplinirile, și astfel ca să fii tu felicitat sau condamnat de-a lungul vieții așa cum vrea Societatea, dar precum vedem aici, toate nevoile din lume sunt disjuncte, complementare, și corelate în viața ta și a celor din jurul tău, și prin voi toți, în toată Societatea. Împreună, toate nevoile formează ierarhii și armonii întregi de nevoi, și prin îndeplinirea lor sistematică, formează astfel o întreagă subzistență de-a lungul vieții, și în ansamblu universal, formează și mențin o întreagă civilizație umană. Și dacă nu le poți înțelege pe toate la nivel individual, cognitiv, social, universal, și existențial, nu-ți poți înțelege menirea ta în lume și în viață, nu poți construi mediul tău natural uman veritabil împreună cu cei din jur, și ajungi în felul acesta să fii controlat de alții prin intermediul ideologiilor lor și deci prin multitudinea nevoilor tale artificiale pe care ți le transmit ei acum, sau ajungi să fii condamnat de alții pentru propriile tale nevoi naturale importante pentru tine și pentru viață, nevoi naturale pe care ți le suprimă ei acum.
Prima oară îți primești nevoia ca un simțământ, o identifici, te gândești pentru a afla cum să o îndeplinești, și apoi toată activitatea de îndeplinire a nevoii este determinată, monitorizată, și controlată prin mecanismul psihic recompensă-pedeapsă, care te motivează de-a lungul îndeplinirii și la sfârșit, sau care te pedepsește dacă o neglijezi sau dacă eșuezi. Și nu te-ai implica niciodată în toată această corvoadă de a îndeplini nevoi, dacă nu ai tânji întotdeauna să primești plăcerea pură de-a lungul îndeplinirii.
Identificăm aici și înțelegem nevoile și menirile naturale și artificiale, nevoile fictive artificiale, nevoile naturale inferioare animale, nevoile naturale umane veritabile, și nevoile naturale superioare, și le clasificăm și să le ierarhizăm în detaliu. De asemenea, găsim toate ierarhiile și armoniile nevoilor de toate nivelurile și de toate clasele, pentru a distinge ce este bun de ce e rău, pentru a fi în stare să distingem ce este prioritar și necesar în viață de tot ce e ordinar, irelevant, sau dăunător, pentru a ne înțelege mai bine pe noi înșine și pe toți cei din jur, și pentru a găsi o menire clară în viață și în lume, pentru noi și pentru toți cei din jur.

LanguageRomână
Release dateMar 24, 2019
ISBN9780463373385
Ierarhia Nevoilor
Author

Valentin Matcas

Valentin Leonard Matcas, M.Ed., is a researcher, physicist, mathematician, educator, and an author of nonfiction and fiction books, including the entire “Human” book series, and he welcomes you into his creative world. He writes in his books that you should always reason independently, since you are more meaningful and more capable than entire worlds and realities. And with each book that he writes, he takes you closer to understanding yourself, life, and the entire world. Valentin Leonard Matcas is unique, intelligent, highly demanding, and highly persistent, currently living his life in a pristine environment, while researching and writing all his books. Yet everyone is unique, intelligent, highly persistent, and highly demanding, this is what defines our continuous development throughout life, and this is what adds living details to our world. And what we want the most is to see the world in its true colors, and to understand the hidden and the unreached, while understanding ourselves in life and in the world, exactly as everything is.Valentin Leonard Matcas creates the following comprehensive models in psychology, biology, physics, and sociology: model for the human needs, addictions, knowledge, reasoning, feelings, errors of reasoning, modes of life, cognitive model for the human intelligences, models for this Reality, for other realities, and for the One, model for Life in all her forms and realities, model of the human civilization, human status, and human rights, depiction of the hierarchy of intelligences, models for the human behavior, consciousness, achievement, abilities, meaning, lifestyle, health, development, condition, feelings, fulfillment, nature, limitations, dreams, creativity, and developmental patterns, model for the natural human environment and for the Fictitious Matrix, models for the conscious, subconscious, highconscious, and classconscious intelligences, true model for the human society, model and depiction of the human conspiracy, models for the Higher Laws and for the Natural Laws of the Universe, study of the Field, model for existence, study and depiction of timelines and lifelines of causality, model of the human interconnectivity, and much more. All these form a comprehensive model for humans, life, the world, and for the human place and meaning in life and in the world, so consistent and so detailed, that you can always find yourself at its core.Valentin Leonard Matcas wrote the “Human” book series in the following order: “The Human Needs”, “The Human Addictions,” “The Hierarchy of Needs,” “Stay in Shape, Lead a Healthy Life,” “The Human Origins,” The Human Society,” “The Human Conspiracy,” “The Human Mind,” “The Human Reality,” “Astral Planes and Your Other Realities,” “Life,” “The Hierarchy of Intelligences,” “The Human Intelligences,” “The Human Thoughts,” “Mental Models and Successful Ideas,” “The Human Attitudes,” “The Human Stereotypes,” “The Human Ideology,” “Modes of Life,” “The Human Development,” “Patterns of Development,” “The Human Lifestyle,” “Heal Yourself,” “The Human Civilization,” “The Human Religion and Spirituality,” “The Human Rights,” “Higher Laws,” “Natural Laws of the Universe,” “Existence,” “The Human Condition”, “Lifelines of Causality,” “The Human Behavior,” “Flat Earth,” “The Human Environment,” “The Human Meaning,” “The Human Interconnectivity,” “The Human Reasoning,” and “The Fictitious Matrix.”As an enthusiast of science fiction, Valentin Leonard Matcas writes about terrestrial and alien civilizations, about life in the Universe, the way it develops and intertwines across galaxies, about powerful beings as they control and reshape the Universe, and about normal human beings from Earth caught in this beautiful, wider, outstanding interconnectivity. Valentin Leonard Matcas creates a living, warmer, credible universe in his books, teaming with life and vibrancy on all levels of existence. Valentin Leonard Matcas wrote “The Storyteller” book series, including “The Storyteller,” “Starship Colonial,” and “Unlimited,” and “The Culling” book series, including “The Culling,” “The Dream of the Dead,” and “The Last Man on Earth.”When he is not writing, Valentin Leonard Matcas enjoys researching, hiking, swimming, kayaking, skiing, snowboarding, biking, reading, listening to music, and playing strategy videogames. You may discover all his books, videos, and articles.

Read more from Valentin Matcas

Related to Ierarhia Nevoilor

Related ebooks

Personal Growth For You