Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Barbatul din lift
Barbatul din lift
Barbatul din lift
Ebook124 pages1 hour

Barbatul din lift

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Dan este un tip comod cu o înclinație pentru femei. Motto-ul lui este destul de simplu: cu cât mai multe, cu atât mai bine.

Viața este un joc pentru el, iar el are grijă să pună mâna pe tot ce poate fără să aibă remușcări și fără să caute scuze.

Imaginează-ți surpriza lui când s-a pomenit un cadavru pe podeaua unui lift.

LanguageRomână
Release dateJan 25, 2019
ISBN9781386507024
Barbatul din lift
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Barbatul din lift

Related ebooks

Thrillers For You