Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Misterele Dunării, Nr. 7
Misterele Dunării, Nr. 7
Misterele Dunării, Nr. 7
Ebook116 pages1 hour

Misterele Dunării, Nr. 7

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

CUPRINS

Mihai Baciu - Neștiutele păsări ale Deltei - o poveste în imagini2
Tudose Tatu - Taitbout de Marigny și Delta Dunării între anii 1835-1850 (II) 8
Angela Dumbravă - Peste sătucul liniștit a venit un zvon12
Ananie Ivanov - Coloniile rusești în Dobrogea14
Laura Stănică - Feminin 43
Ionuț Jescu - Sosirea la Tulcea, în anul 1867, a consulului rus Konstantin Leontiev 49
Mihai Tiuliumeanu - Povestea unui fugar65
Angela Dumbravă - Claca - cum ne petreceam timpul în nopțile lungi de iarnă 72
Nicolae C. Ariton - Colnicul hora sau ... Ora? 75

LanguageRomână
Release dateJan 19, 2019
Misterele Dunării, Nr. 7
Author

Misterele Dunarii

Misterele Dunării. Revistă de cultură istorică dobrogeană, ISSN 2537-2424, format B3.Revista își propune să scoată la lumină povești neștiute sau uitate din istoria Dobrogei, istorii care privesc deopotrivă atât populația românească, cât și etniile conlocuitoare. Revista promovează multiculturalitatea, toleranța și cunoașterea celorlalți, valori care în Dobrogea au găsit dintotdeauna un mediu propice de răspândire. Prin articolele publicate, pe teme de istorie, literatură istorică, beletristică, folclor ne propunem să promovăm, după puterile noastre, cu hârtia și condeiul, acest colț unic de pământ românesc.

Related to Misterele Dunării, Nr. 7

Related ebooks

History For You