Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Dragostea Si Iertarea Lui Dumnezeu
Dragostea Si Iertarea Lui Dumnezeu
Dragostea Si Iertarea Lui Dumnezeu
Ebook55 pages47 minutes

Dragostea Si Iertarea Lui Dumnezeu

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

În această carte prof. Forum descrie modul în care omul este mântuit, în special:
1. Scopul original a lui Dumnezeu în crearea omului.
2. Tragedia păcatului omului și consecințele ei de-a lungul timpului și în veșnicie.
3. Dragostea incomparabilă a lui Dumnezeu manifestată prin iubirea răscumpărătoare a lui Cristos, de la cruce, pentru omul răzvrătit.
4. Răspunsul păcătosului la lucrarea lui Dumnezeu prin păcăință și credință în Isus Cristos.
5. Noua viață victorioasă în Cristos.
Citește această carte și experimentează într-un mod nou dragostea lui Dumnezeu față de tine!
Dăruiește un exemplar din această carte și unui prieten , soțului tău, vecinului tău, colegului tău, părinților tăi și altora ca să fie și ei binecuvântați.

LanguageRomână
Release dateJan 6, 2019
ISBN9780463718438
Dragostea Si Iertarea Lui Dumnezeu
Author

Zacharias Tanee Fomum

For FREE books from Zacharias Tanee Fomum: https://books.bookfunnel.com/ztf-free-ebooks. Professor Zacharias Tanee FOMUM was a man of uncommon spirituality, a leading voice for revival, a workaholic, a prophet-teacher, and a world-shaping spiritual genius. He was a bestselling Christian author (with over 350 books, over 10 million copies in circulation in over 100 languages) and a professor of Organic Chemistry (with over 160 published scientific works of high distinction (earning him the award of a Doctor of Science degree from the University of Durham, Great Britain). His books and the millions of people he influenced in more than 40 years of Christian ministry continue to impact the world with the Gospel today. He founded Christian Missionary Fellowship International (CMFI), a missionary movement that has planted churches in more than 120 nations on all continents. He believed in a life of simplicity and with the support and dedication of his wife and their seven children, his all—time, money, heart, and soul— was dedicated to spreading the Gospel. He carried out exploits for God through the making of disciples for Christ, planting of churches, building spiritual leaders according to the model of the Bible, and serving the body of Christ, especially as a teacher on prayer. Learn more and read exclusive excerpts at: https://ztfomum.org

Read more from Zacharias Tanee Fomum

Related to Dragostea Si Iertarea Lui Dumnezeu

Related ebooks

Christianity For You