Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Atras: Seria Suflete Pereche
Atras: Seria Suflete Pereche
Atras: Seria Suflete Pereche
Ebook288 pages4 hours

Atras: Seria Suflete Pereche

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

Nick nu-și dorea decât să fie lăsat în pace ca să poată uita urâțenia lumii înconjurătoare. Și, cu toate acestea, lumea exterioară intervine în viața sa și se vede pus în rolul de cavaler salvator. 
Ea caută adăpost, dar nu se poate încrede în nici un bărbat. 
Doi oameni puternici, prinși într-o situație dificilă. Vor găsi ei oare un punct comun?
LanguageRomână
PublisherRowena Dawn
Release dateDec 19, 2018
ISBN9788829579228
Atras: Seria Suflete Pereche
Read preview
Author

Rowena Dawn

Rowena Dawn enjoys writing romance and mysteries. Born in Europe, she defines herself as a child of the world. She loves traveling and discovering new places and new people. Most of her spare time is spent with her pug - the most obnoxious dog ever seen, as everybody labels him. She  will have a new romance series published soon!

Read more from Rowena Dawn

Related to Atras

Related ebooks

Suspense Romance For You