Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Sfarsitul lumii libere
Sfarsitul lumii libere
Sfarsitul lumii libere
Ebook330 pages5 hours

Sfarsitul lumii libere

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Sfarsitul lumii libere propune cititorilor cateva subiecte de reflectie desprinse din cea mai stringenta actualitate.


Nivelul fara precedent atins de fenomenul terorist si razboiul global declansat impotriva acestuia, slabirea puterii statului? In contextul globalizarii si al importantei tot mai accentuate pe care o capata actorii transnationali?, pierderea increderii in valorile care i-au ghidat pe inaintasii nostri si care au fost inlocuite astazi de un vid axiologic constituie, toate, probleme de importanta capitala care pretind imperios un raspuns adecvat si eficace.


Lumea unipolara de azi prefigureaza, oare, o noua ordine mondiala de tip imperial, articulata in logica implacabila a suprematiei americane ? Este drept sa te aperi atacand ? Societatea internationala va ajunge sa relegitimeze dreptul fortei ? Criza profunda pe care o traverseaza O.N.U. este reversibila ? Ce rol mai are de jucat, in viitorul previzibil, statul-natiune?


Aceste dileme grave ale lumii contemporane sunt tratate sobru, competent si echilibrat. Autorul nu isi propune sa socheze avansand teorii catastrofice, rasturnand perspective si demoland facil, ci, dimpotriva, reuseste sa propuna solutii de o surprinzatoare originalitate, apeland tocmai la experienta in materie de civilizatie a convietuirii pe care umanitatea a acumulat-o in secolele din urma.


 

LanguageRomână
PublisherAldo Press
Release dateSep 30, 2012
ISBN9789737011350
Sfarsitul lumii libere
Read preview

Related to Sfarsitul lumii libere

Related ebooks

Children's For You