Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Suvenire din Italia
Suvenire din Italia
Suvenire din Italia
Ebook146 pages2 hours

Suvenire din Italia

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

„Eu sunt roman, imparatul Traian a venit in vechime cu multa putere de a invins pe daci, locuitorii tarii acestia. Toata averea mea este o casa, un camp, o fantana, un car, o vaca, doi boi de jug si un cal. Am o femeie buna, frumoasa si lucratoare. Ea nu lasa furca din mana cat e ziua de lunga, nici nu pierde din ochi fiul ce ne-a dat Dumnezeu... etc.”


De agiuns sunt aceste cateva cuvinte ca sa va dovedeasca, domnilor, ca poporul ce graieste astfel, e de neam latinesc, iar nu slav precum au indraznit a o pretinde campionii Panslavismului, care s-au insalat a crede ca nationalitatile se pot scamota prin cateva note de manifestari diplomatice.

LanguageRomână
PublisherAldo Press
Release dateSep 19, 2012
ISBN9789737011374
Suvenire din Italia
Read preview

Read more from Vasile Alecsandri

Related to Suvenire din Italia

Related ebooks

Classics For You