Satyricon
Satyricon
Satyricon
Ebook188 pages3 hours

Satyricon

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Intriga Satyricon-ului da seama de o vocatie romanesca fundamentala, care reia, la nivelul parodiei, tiparele romanelor grecesti anterioare.
Toate aceste tipare sunt topite, amestecate intr-o retorta magica a unui roman problematizant, ambiguu in foarte multe privinte.

LanguageRomână
PublisherAldo Press
Release dateMay 10, 2012
ISBN9789737011282
Satyricon
Read preview

Related to Satyricon

Related ebooks

Classics For You

View More