Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Misiunea
Misiunea
Misiunea
Ebook295 pages4 hours

Misiunea

Rating: 2 out of 5 stars

2/5

()

Read preview

About this ebook

In mintea lui Coleman se derulau imagini din trecut, exact asa cum se spune ca se intampla cu persoanele care sunt pe moarte.
Dar nu regreta nici una dintre faptele rele; regreta numai momentele trecute de liniste si protectie. Nu mai era un erou care plecase sa-si salveze iubita. Era un sclav care incerca cu disperare sa scape din cele mai tiranice si mai incredibile imprejurari. Aproape ca si-a jurat ca daca Dumnezeu, in care nu prea credea, il va ajuta sa iasa din aceasta sclavie, niciodata nu se va mai aventura, nici macar un milimetru, spre orice situatie periculoasa...

LanguageRomână
PublisherAldo Press
Release dateMar 5, 2012
ISBN9789737011121
Misiunea
Read preview

Related to Misiunea

Related ebooks

Historical Fiction For You