Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Istoria unui Galban
Istoria unui Galban
Istoria unui Galban
Ebook60 pages47 minutes

Istoria unui Galban

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

"Istoria unui galbân" traverseaza societatea româneasca din prima jumatate a secolului XIX. Modalitatea folosita de autor (dialogul între un galben si o para, în care fiecare îsi povesteste aventurile) îi ofera posibilitatea - ca în literatura picaresca - sa frecventeze medii variate, surprinzând fizionomia morala a fiecaruia. într-adevar, "banul este cea mai sigura peatra de cercare a firei omenesti..." Calatoriile succesive ale galbenului, prin buzunarele diferitelor personaje, dezvaluie "câta mârsavie plina de dezgust este ascunsa înlauntrul unor bipede..."

LanguageRomână
PublisherAldo Press
Release dateApr 25, 2012
ISBN9789737010995
Istoria unui Galban
Read preview

Read more from Vasile Alecsandri

Related to Istoria unui Galban

Related ebooks

Teaching Methods & Materials For You