Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Casa cu rodii
Casa cu rodii
Casa cu rodii
Ebook114 pages1 hour

Casa cu rodii

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Read preview

About this ebook

El statea acolo in vesmintele unui rege si portile altarului impodobit se deschisera si din cristalul plin de raze al chivotului straluci o lumina minunata si mistica. Statea acolo, in straiele unui rege, si gloria lui Dumnezeu umplea locul iar sfintii din nisele scobite pareau sa se miste. in minunatele straie regesti statea in fata lor si orga incepu sa azvarle muzica ei, trompetii incepura sa sune din trompete, baietii cantareti incepura sa cante.

LanguageRomână
PublisherAldo Press
Release dateMay 7, 2012
ISBN9789737010827
Casa cu rodii
Read preview

Related to Casa cu rodii

Related ebooks

Classics For You