Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Robinson Crusoe
Ebook296 pages6 hours

Robinson Crusoe

Rating: 4 out of 5 stars

4/5

()

Read preview

About this ebook

Una din putinele carti care ofera prilejul unui evantai de abordari: roman de aventuri, cu intamplari care te tin cu sufletul la gura, jurnal de calatorie, mai ales in ultimul capitol, mai putin cunoscut cititorilor, indreptar de morala, determinandu-te sa-ti judeci faptele cu justete, compendiu al invataturilor biblice, manual de supravietuire si lista poate continua. Dar principala calitate a acestui roman o reprezinta sinceritatea, cautarea fara preget a adevarului.

LanguageRomână
PublisherCorint Junior
Release dateSep 10, 2012
ISBN9789731284026
Robinson Crusoe
Read preview

Related to Robinson Crusoe

Related ebooks

Books Recommended For You