Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Legături Relative: Seria McNamara, #3
Legături Relative: Seria McNamara, #3
Legături Relative: Seria McNamara, #3
Ebook263 pages3 hours

Legături Relative: Seria McNamara, #3

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

McNamara a pornit din nou la vânătoare. O sinucidere aparentă îl conduce pe detectiv la un complot terorist. Oare ce va face el când viața femeii pe care o iubește este amenințată?

McNamara, un inspector detectiv șef scoțian, se luptă cu crimele de pe străzile din Edinburgh și din suburbiile orașului. Diagnosticat cu o formă relativ ușoară a sindromului Asperger în copilărie, detectivul este meticulos, rece și dedicat slujbei sale. Nu îl interesează decât profesia sa și este un adevărat maestru în a evita orice fel de implicare sentimentală. Și cu toate acestea, Bryony se strecoară pe sub scutul său și îi cucerește inima.

LanguageRomână
Release dateNov 26, 2018
ISBN9781386674078
Legături Relative: Seria McNamara, #3
Read preview
Author

Roxana Nastase

Roxana Nastase has been teaching English for over seventeen years, ranging in level from kindergarten to college. She specializes in English Grammar and has had several books issued throughout the years. Her books were used with much success in schools in Eastern Europe for teaching English as a second language.

Read more from Roxana Nastase

Related to Legături Relative

Titles in the series (3)

View More

Related ebooks