Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Povestea Elementelor
Povestea Elementelor
Povestea Elementelor
Ebook68 pages1 hour

Povestea Elementelor

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

Traim intr-o lume in care simbolul este mai important decat realitatea pe care o reprezinta. Realitatea este schimbatoare, pe cand natura simbolurilor ofera permanenta. Sunt legat fizic de natura trecatoare a materiei, dar psihic sunt conditionat de permanenta vietii. Am obligatia de a transcede semnificatia simbolurilor din jurul nostru, pentru a nu crea o ruptura intre planul material si cel spiritual.

LanguageRomână
PublisherAlex Pârvu
Release dateOct 19, 2018
ISBN9780463901410
Povestea Elementelor
Read preview

Related to Povestea Elementelor

Related ebooks

Books Recommended For You