Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Natura mea
Natura mea
Natura mea
Ebook164 pages1 hour

Natura mea

Rating: 0 out of 5 stars

()

Read preview

About this ebook

În această carte de culegere de reflecții personale, autorii Cornelia Munteanu și Radu Munteanu-Mihai, soacră și ginere, vă împărtășesc din propriile experiențe de viață. În format text sau poezie, uneori Haiku, vă oferă cu drag observații legate de natura umană, de Mama Natură dătătoare de viață și de importantele legături sufletești: cu sinele și cu marele Creator de Univers.

Între subiecte puteți găsi titluri precum:

Începe munca adevărată - o nouă revoluție de sine
A dori dorința
Spargeți oglinda aceea...
Muzica stelelor
All you need is love
Ultima furnică de pe pământ
Ca oaspeți am sosit, la fel să și plecăm

Dacă un cuvânt, o propoziție sau mai mult, trezește ceva în dumneavoastră, considerați-le ca fiind un mesaj foarte personal, prin care Idealul vă reamintește de propria-I substanță. Și lecturați din nou, de câte ori simțiți nevoia, adăugați-i puțină muzică, la propriu sau la figurat, desenați-l și visați la expresia lui. Dansați-i ritmul și lăsați-vă purtați în lumea lui. S-ar putea să vă fie de folos. Și atunci, puțin câte puțin, menirea fiecăruia dintre noi se va mai împlini puțin.

LanguageRomână
Release dateOct 12, 2018
ISBN9780463643419
Natura mea
Read preview

Related to Natura mea

Related ebooks

Religious Fiction For You

View More