Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Management comercial
Management comercial
Management comercial
Ebook665 pages10 hours

Management comercial

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

Lumea afacerilor este o lume complexă şi instabilă. Ca proprietar şi director, va trebui să vă conduceţi afacerea spre câştig; fiecare decizie pe care o veţi lua va influenţa soarta firmei în bine sau în rău, spre eşec şi faliment sau, dimpotrivă spre succes şi bunăstare.
Acest manual a fost conceput spre a vă ajuta să luaţi deciziile corecte şi să evitaţi greşelile. Informaţiile cuprinse în manual vă vor da posibilitatea să fructificaţi experienţa dobândită de alţii, pe riscul lor, să adoptaţi reguli de conduită formulate ca rezultat al unui lung proces de încercări şi greşeli. Cursul este întocmit pe un studiu cuprinzător al unor autori celebri, care au urmărit activitatea multor întreprinzători din SUA şi EUROPA de VEST, dar chiar şi din ROMĂNIA postdecembristă.
Metodele şi ideile despre care va fi vorba în acest manual sunt practice şi le veţi putea aplica în firma voastră.
Studiind temele tratate în capitolele lucrării veţi face cunoştinţă cu terminologia, conceptele, principiile şi tehnicile de bază care formează conţinutul managementului comercial. Atât ca activitate practică, cât şi ca ansamblu de elemente teoretice fundamentale, managementul are o dublă semnificaţie pentru voi. Întâi, cunoştinţele de bază din acest domeniu vă vor ajuta să vă proiectaţi şi administraţi mai bine viaţa, cariera şi talentele personale. Apoi, ca viitori manageri sau consultanţi ai acestora, trebuie să învăţaţi cum să-i conduceţi pe alţi oameni.

LanguageRomână
PublisherDumitru Tudor
Release dateOct 13, 2018
ISBN9786069016619
Management comercial

Related to Management comercial

Related ebooks

Management For You