Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Res de res
Unavailable
Res de res
Unavailable
Res de res
Ebook143 pages1 hour

Res de res

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Un triangle amorós entre un vell director de cinema, la seva dona i un jove crític. Una novel·la ferotge, procaç, desoladora i molt divertida.

En Waldo, una vella glòria del cinema, es tro-ba ara ple de xacres i prostrat en una cadira de rodes. Malgrat l’edat, conserva intacta la libi-do, i la seva dona, la Zee, més jove que ell, es deixa magrejar de tant en tant. El tercer vèrtex del triangle és l’Eddie, periodista cinematogràfic, antic admirador d’en Waldo i ara amant de la Zee davant dels nassos del vell director, que maquina una venjança amb l’ajuda de l’Anita, actriu i amiga, disposada a investigar el truculent passat de l’Eddie. 

Hanif Kureishi explora en aquesta novel·la breu les dissorts de la vellesa i la decrepitud física, els sòrdids confl ictes matrimonials i sexuals i els mecanismes secrets de la creativitat artística. Ho fa mitj ançant un sentit de l’humor canalla i amb pinzellades pornogràfi ques i escatològiques. Resultat: una novel·la contundent i salvatge, que maneja amb un equilibri exemplar la comicitat i el patetisme. Riallades i desolació són els ingredients d’una indagació visceral en les misèries i les quimeres de la vida contemporània, a través d’uns personatges que desborden luxúria, odi, ressentiment, mesquineses, desenfrenament, procacitats i altres excessos.

LanguageCatalà
Release dateOct 10, 2018
ISBN9788433939821
Unavailable
Res de res
Author

Hanif Kureishi

Hanif Kureishi won the prestigious Whitbread Prize for The Buddha of Suburbia and was twice nominated for Oscars for best original screenplay (My Beautiful Laundrette and Venus, which starred Peter O’Toole). In 2010 Kureishi received the prestigious PEN/Pinter Prize. He lives in London.

Related to Res de res

Titles in the series (100)

View More

Related ebooks