Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Mindhalálig szerelem; Önkéntes szolgálat: Tiffany 333.-334.
Unavailable
Mindhalálig szerelem; Önkéntes szolgálat: Tiffany 333.-334.
Unavailable
Mindhalálig szerelem; Önkéntes szolgálat: Tiffany 333.-334.
Ebook290 pages3 hours

Mindhalálig szerelem; Önkéntes szolgálat: Tiffany 333.-334.

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Brenda Jackson: Mindhalálig szerelem
Már kamaszként halálosan szerelmesek voltak, és a szülői tiltás ellenére titokban összeházasodtak. Bane azonban az esküvő után arra a következtetésre jutott, hogy tanulniuk kell, megteremteni a saját egzisztenciájukat, ezért egyik napról a másikra elhagyta ifjú feleségét. Öt év elteltével most újra felkeresi, és a lehető legjobbkor, mert Chrystal halálos veszedelemben forog…

Marie Ferrarella: Önkéntes szolgálat
Egy férfi már jó ideje zaklatja a rendőrség kutyáit is kezelő, csinos állatorvosnőt. A fiatal zsaru, Brady szívén viseli a lány sorsát, és alaposan ráijeszt az illetőre. Amikor Patience-t mégis elrabolják, a férfi a bűnöző nyomába ered, és megdöbbentő felfedezést tesz…
LanguageMagyar
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789634485001
Unavailable
Mindhalálig szerelem; Önkéntes szolgálat: Tiffany 333.-334.

Related to Mindhalálig szerelem; Önkéntes szolgálat

Related ebooks

Reviews for Mindhalálig szerelem; Önkéntes szolgálat

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words