Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Nászút muszájból
Unavailable
Nászút muszájból
Unavailable
Nászút muszájból
Ebook144 pages1 hour

Nászút muszájból

Rating: 4.5 out of 5 stars

4.5/5

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

A hűvös és távolságtartó Alexander Bravo-Calabretti herceg nem tűnik ideális férjjelöltnek Liliana hercegnő számára, hiszen ő is mindent elsöprő szenvedélyre vágyik, mint bármelyik hétköznapi lány. Minthogy azonban egyéjszakás kalandjuk nyomán teherbe esik, nincs más választásuk, mint lenyelni a békát, és összeházasodni – ezt követeli az államérdek. A látszat kedvéért földközi-tengeri nászútra indulnak a hercegi jachton…

LanguageMagyar
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789634484752
Unavailable
Nászút muszájból

Related to Nászút muszájból

Titles in the series (13)

View More

Reviews for Nászút muszájból

Rating: 4.333333333333333 out of 5 stars
4.5/5

12 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words