Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Családfa
Unavailable
Családfa
Unavailable
Családfa
Ebook448 pages5 hours

Családfa

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Annie Rush Harlow pontosan tudja, milyen szerencsés. Egy népszerű tévés főzőműsor producere, szereti jóképű férjét – a show sztárszakácsát, Martint –, valamint szép manhattani otthonukat. Aztán megtudja, hogy gyermeket vár, és siet elújságolni az örömhírt a párjának. A stúdióban azonban nagy megrázkódtatás éri, és pillanatokkal azután, hogy tökéletesnek hitt élete összeomlik, mint egy kártyavár, súlyos balesetet szenved. Miután egy évvel később felébred a kómából, újra Vermontban találja magát, ahonnan annak idején elindult, hogy „meghódítsa a világot”. Annie-nek mindent elölről kell kezdenie, s legfőképpen össze kell szedegetnie memóriája tükörcserepeit…
LanguageMagyar
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789634484790
Unavailable
Családfa

Related to Családfa

Related ebooks

Reviews for Családfa

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words