Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Megy a gyűrű…, Szoba kiadó, Szerelmi háromszög: A családban marad - 3 történet 1 kötetben
Unavailable
Megy a gyűrű…, Szoba kiadó, Szerelmi háromszög: A családban marad - 3 történet 1 kötetben
Unavailable
Megy a gyűrű…, Szoba kiadó, Szerelmi háromszög: A családban marad - 3 történet 1 kötetben
Ebook450 pages5 hours

Megy a gyűrű…, Szoba kiadó, Szerelmi háromszög: A családban marad - 3 történet 1 kötetben

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Jessica Steele: Megy a gyűrű...
A gyanútlan Sabinának rengeteg gondot okoz a rábízott értékes gyűrű. Sokáig azt hiszi, hogy ez barátnőjének, Natalie-nak a tulajdona. A rátarti Kevin azonban bebizonyítja, hogy az ékszer a családjáé. A különös fordulattól megzavart Sabina belemegy a férfi meglepő javaslatába, és eljátssza Kevin beteg nagymamája előtt a boldog menyasszony szerepét...

Charlotte Lamb: Szoba kiadó
London előkelő negyedében, egy kényelmesen berendezett irodában végzi a munkáját James, amikor valósággal betör hozzá egy fiatal nő, és szemére veti, hogy elhanyagolja az édesanyját. Az asszony annak idején elhagyta férjét és fiát, amiért James még mindig neheztel rá. A gyönyörű Patience azonban eléri, hogy a férfi ellátogasson a panziójába, ahol öregek és gyerekek laknak együtt egy eleven, vidám kis közösségben, s ahol ő a körülrajongott főnöknő...

Anne Mather: Szerelmi háromszög
Második férje halála után Catriona Redding a mostohafia kegyeire pályázik, Dominicot azonban egyre jobban elbűvöli az asszony új titkárnője, Jaime. Senki nem sejti, hogy a lány csak azért érkezett, mert szeretné végre megismerni az édesanyját, Dominic közeledése pedig veszélybe sodorja az állását. A féltékeny Catriona ugyanis nem tűri a vetélytársnőket...
LanguageMagyar
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789634485636
Unavailable
Megy a gyűrű…, Szoba kiadó, Szerelmi háromszög: A családban marad - 3 történet 1 kötetben

Reviews for Megy a gyűrű…, Szoba kiadó, Szerelmi háromszög

Rating: 0 out of 5 stars
0 ratings

0 ratings0 reviews

What did you think?

Tap to rate

Review must be at least 10 words