Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Rozsdatemető
Rozsdatemető
Rozsdatemető
Ebook224 pages3 hours

Rozsdatemető

Rating: 5 out of 5 stars

5/5

()

Read preview

About this ebook

A Rozsdatemető egy nyomozás krónikája, melyben az író nem a gyilkos, hanem az indíték után nyomoz. Ifjabb Hábetler János egy szóváltást követően megöli sógorát a rozsdatemetőben. Fejes az első világháború végétől kezdi felfejteni az okokat, bontásra ítélt barakklakások és omladozó bérházak falai között. A Hábetler család két generációjának sorsán keresztül feltárulnak a kispolgárság hétköznapjai, amelyekre semmilyen hatással nincs sem az idő, sem a történelem. Egyetlen dolog biztos: az ünnepi menü a jeles eseményeknél.
LanguageMagyar
PublisherMagvető
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789631437904
Rozsdatemető

Related to Rozsdatemető

Related ebooks