Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Aprómunka egy palotáért
Unavailable
Aprómunka egy palotáért
Unavailable
Aprómunka egy palotáért
Ebook81 pages1 hour

Aprómunka egy palotáért

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

Krasznahorkai László új regényének hőse és elbeszélője egy New York-i könyvtáros, bizonyos Hermann Melvill. A vezetéknévről lemaradt e betű nem akadályozza meg a a név vámszedőit, hogy folyton Melville-utódként zaklassák, aki pedig csak megkeseredett - és csak majdnem - névrokona a Moby-Dick írójának. Nem segít a helyzetén az sem, hogy véletlenül ugyanúgy dolgozott korábban vámtisztviselőként, mint a neves előd, és ugyanarra felé is lakik Manhattanben, ahol a regényíró géniusz. Miközben az érthető kényszer alatt egyre többet megtud a nagy Melville-ről és ennek nyomán egyéb, számára korszakalkotó zsenikről, lázas monológjában megosztja velünk gondolatait a metropoliszról, a művészetről és arról is, hogy mit jelent szerinte az igazi könyvtár, ahol a könyvek olvasatlanok, és amely örökre zárva van: „az eszményi könyvtár, mit tudom én, 53 millió könyvvel, az ott van, mint egy kincs, amihez nem nyúlhatna senki, hisz az értékét épp azáltal őrzi, hogy mindig készen áll rá, hogy a saját értékén álljon, más szóval hogy készen álljon, és kész.” A regény mottója: „A valóság nem akadály.” És valóban nem az: Krasznahorkai szuggesztív óriásmondatai olyanok, mint a Manhattan-sziget sziklájára épült felhőkarcolók: lényük mintha a lehetetlen legyőzésére születtek volna.
LanguageMagyar
PublisherMagvető
Release dateOct 5, 2018
ISBN9789631437928
Unavailable
Aprómunka egy palotáért
Author

Laszlo Krasznahorkai

László Krasznahorkai was born in Gyula, Hungary, in 1954. He has written five novels and won numerous prizes, including the 2013 Best Translated Book Award in Fiction for Satantango, the same prize the following year for Seiobo There Below, and the 1993 Best Book of the Year Award in Germany for The Melancholy of Resistance. He was shortlisted for the Man Booker International Prize in 2017 for The World Goes On, and won the same prize in 2015 in its original guise as a biennial prize rewarding an outstanding body of work. His books have been translated into more than thirty languages. He lives in the hills of Pilisszentlászló in Hungary.

Read more from Laszlo Krasznahorkai

Related to Aprómunka egy palotáért

Related ebooks