Discover millions of ebooks, audiobooks, and so much more with a free trial

Only $11.99/month after trial. Cancel anytime.

Unavailable
Gebeden om Armoede te Overwinnen en te Genieten van Welvaart
Unavailable
Gebeden om Armoede te Overwinnen en te Genieten van Welvaart
Unavailable
Gebeden om Armoede te Overwinnen en te Genieten van Welvaart
Ebook87 pages35 minutes

Gebeden om Armoede te Overwinnen en te Genieten van Welvaart

Rating: 0 out of 5 stars

()

Currently unavailable

Currently unavailable

About this ebook

De Psalmist zei in Psalm 116: 1-2: "Ik houd van de Heer omdat hij mijn gebeden hoort en ze opneemt. Omdat hij zich bukt en luistert, zal ik bidden zolang ik adem! "Halleluiah! Hij zei dat de Heer mijn gebeden hoort en ze beantwoordt. Hij ging zelfs verder om een ​​levenslange verbintenis tot gebed te maken door te zeggen: "Ik zal bidden zolang ik adem." Vrienden, dat zou ook onze houding moeten zijn ten opzichte van deze heilige daad genaamd gebed. God is toegewijd aan het horen en beantwoorden van de gebeden van Zijn volk. Ja dat is hij!
Soms vergeten we dat God onze Vader is. Laat me u iets vertellen over het hart van een vader, omdat ik er één ben. Ik heb een dochtertje, haar naam is God's glorie. Ze is ongeveer achttien maanden oud. Ze leert gewoon praten. Hoewel ze niet goed kan praten, prikkelt haar stem mijn hart meer dan de beste muziek. Ik hou ervan om haar stem te horen. Ik kan haar niet horen huilen en doen alsof er niets aan de hand is. Als ze zich niet op haar gemak voelt, zou ik mijn troost opgeven om te zien dat het goed met haar gaat. Haar gelukkig maken, brengt vreugde en vervulling in mijn hart.
Luister naar me, Gods liefde voor jou is groter dan mijn liefde voor mijn dochter. Omdat Hij zo veel van je houdt, verlangt Hij ernaar je stem te horen. Hij is opgewonden elke keer dat je bidt. En daarom moet je leren hoe je over alles kunt bidden. Niets over je leven is te klein voor Gods aandacht. De Breakthrough Prayer-serie helpt je precies dat te doen.
Dit boek concentreert zich op gebed voor onze financiën. Ik denk dat dit één gebed is dat christenen moeten leren bidden. In Mattheüs 17:27 zei Jezus tegen Petrus: "Ga naar het meer en gooi je lijn weg. Neem de eerste vis die je vangt; open zijn mond en je vindt een munt van vier drachmen. Neem het en geef het aan mijn belasting en het jouwe. 'De belangrijkste les hier is: Jezus weet waar het geld is! Als je het Hem vraagt, zal Hij vertellen waar en hoe het te krijgen. God maakt zich ernstig zorgen om onze financiën, maar we denken vaak dat Hij dat niet doet, en daarom praten we nauwelijks met Hem over wat ons welzijn het meeste geld oplevert!
Ik ben van mening dat je vanaf vandaag wonderen zult ervaren in je financiën. Ja je zal! De reden voor deze gebeden is dat God je financiële mirakels geeft. Vrienden, ik wil dat je weet dat ik voor je bid. Sommigen van jullie worstelen misschien met schulden, honger, werkloosheid, faillissement, enz. Ongeacht wat het geval is, onthoud dat IEMAND VOOR JOU bidt.
Ik geloof zoveel in mijn gebeden. Ik weet dat God je zal bezoeken en je verhaal zal veranderen. Laat het me alsjeblieft weten zodat we ons samen kunnen verheugen. Mijn contactgegevens staan ​​op de laatste pagina.
Laat me je verzekeren dat God op het punt staat om in te grijpen in je leven, vooral je geld. Je leven zal nooit hetzelfde blijven in Jezus naam, Amen!
LanguageDeutsch
PublisherHope Etim
Release dateAug 29, 2018
ISBN9788829501175
Unavailable
Gebeden om Armoede te Overwinnen en te Genieten van Welvaart

Related to Gebeden om Armoede te Overwinnen en te Genieten van Welvaart

Related ebooks

Christianity For You